Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

80%

80.00%

Châu Phi

(Laundry Capsule, Dishwasher Tablet, Denture Cleaning Tablet, Fabric Softener Sheet, Liner and Sanitary Napkins)

3%

3.00%

Châu Đại Dương

(Laundry Capsule, Dishwasher Tablet, Denture Cleaning Tablet, Fabric Softener Sheet, Liner and Sanitary Napkins)

3%

3.00%

Nam Âu

(Laundry Capsule, Dishwasher Tablet, Denture Cleaning Tablet, Fabric Softener Sheet, Liner and Sanitary Napkins)

2%

2.00%

Bắc Mỹ

(Laundry Capsule, Dishwasher Tablet, Denture Cleaning Tablet, Fabric Softener Sheet, Liner and Sanitary Napkins)

2%

2.00%

Nam Mỹ

(Laundry Capsule, Dishwasher Tablet, Denture Cleaning Tablet, Fabric Softener Sheet, Liner and Sanitary Napkins)

2%

2.00%

Tây Âu

(Laundry Capsule, Dishwasher Tablet, Denture Cleaning Tablet, Fabric Softener Sheet, Liner and Sanitary Napkins)

1%

1.00%

Đông Âu

(Laundry Capsule, Dishwasher Tablet, Denture Cleaning Tablet, Fabric Softener Sheet, Liner and Sanitary Napkins)

1%

1.00%

Đông Nam Á

(Laundry Capsule, Dishwasher Tablet, Denture Cleaning Tablet, Fabric Softener Sheet, Liner and Sanitary Napkins)

1%

1.00%

Trung Đông

(Laundry Capsule, Dishwasher Tablet, Denture Cleaning Tablet, Fabric Softener Sheet, Liner and Sanitary Napkins)

1%

1.00%

Đông Á

(Laundry Capsule, Dishwasher Tablet, Denture Cleaning Tablet, Fabric Softener Sheet, Liner and Sanitary Napkins)

1%

1.00%

Trung Mỹ

(Laundry Capsule, Dishwasher Tablet, Denture Cleaning Tablet, Fabric Softener Sheet, Liner and Sanitary Napkins)

1%

1.00%

Bắc Âu

(Laundry Capsule, Dishwasher Tablet, Denture Cleaning Tablet, Fabric Softener Sheet, Liner and Sanitary Napkins)

1%

1.00%

Nam Á

(Laundry Capsule, Dishwasher Tablet, Denture Cleaning Tablet, Fabric Softener Sheet, Liner and Sanitary Napkins)

Thị trường chính Tổng doanh thu (%) Sản phẩm chính
Châu Phi 80.00% Laundry Capsule, Dishwasher Tablet, Denture Cleaning Tablet, Fabric Softener Sheet, Liner and Sanitary Napkins
Châu Đại Dương 3.00% Laundry Capsule, Dishwasher Tablet, Denture Cleaning Tablet, Fabric Softener Sheet, Liner and Sanitary Napkins
Nam Âu 3.00% Laundry Capsule, Dishwasher Tablet, Denture Cleaning Tablet, Fabric Softener Sheet, Liner and Sanitary Napkins
Bắc Mỹ 2.00% Laundry Capsule, Dishwasher Tablet, Denture Cleaning Tablet, Fabric Softener Sheet, Liner and Sanitary Napkins
Nam Mỹ 2.00% Laundry Capsule, Dishwasher Tablet, Denture Cleaning Tablet, Fabric Softener Sheet, Liner and Sanitary Napkins
Tây Âu 2.00% Laundry Capsule, Dishwasher Tablet, Denture Cleaning Tablet, Fabric Softener Sheet, Liner and Sanitary Napkins
Đông Âu 1.00% Laundry Capsule, Dishwasher Tablet, Denture Cleaning Tablet, Fabric Softener Sheet, Liner and Sanitary Napkins
Đông Nam Á 1.00% Laundry Capsule, Dishwasher Tablet, Denture Cleaning Tablet, Fabric Softener Sheet, Liner and Sanitary Napkins
Trung Đông 1.00% Laundry Capsule, Dishwasher Tablet, Denture Cleaning Tablet, Fabric Softener Sheet, Liner and Sanitary Napkins
Đông Á 1.00% Laundry Capsule, Dishwasher Tablet, Denture Cleaning Tablet, Fabric Softener Sheet, Liner and Sanitary Napkins
Trung Mỹ 1.00% Laundry Capsule, Dishwasher Tablet, Denture Cleaning Tablet, Fabric Softener Sheet, Liner and Sanitary Napkins
Bắc Âu 1.00% Laundry Capsule, Dishwasher Tablet, Denture Cleaning Tablet, Fabric Softener Sheet, Liner and Sanitary Napkins
Nam Á 1.00% Laundry Capsule, Dishwasher Tablet, Denture Cleaning Tablet, Fabric Softener Sheet, Liner and Sanitary Napkins
Thị trường trong nước 1.00% Laundry Capsule, Dishwasher Tablet, Denture Cleaning Tablet, Fabric Softener Sheet, Liner and Sanitary Napkins
Tổng doanh thu hàng năm: confidential
Tổng doanh thu xuất khẩu : confidential
Tỷ lệ phần trăm xuất khẩu: 99.00%

Điều khoản kinh doanh

Điều khoản giao hàng được chấp nhận: FOB, CFR, CIF, EXW, CIP, DDU
Đồng tiền thanh toán được chấp nhận: USD, EUR
Hình thức thanh toán được chấp nhận: T/T, L/C
Cảng gần nhất: Ningbo, Shanghai, Shenzhen

Khả năng thương mại

Ngôn ngữ sử dụng: English
Số nhân viên Phòng Kinh doanh: 11-20 People
Thời gian chờ giao hàng trung bình: 30 Day(s)
Giấy phép xuất khẩu SỐ: 01174071
Phương thức xuất khẩu:
Có giấy phép xuất khẩu riêng

Export License Number: 340057572232X
Export Company Name : Y&R International (Wuhu) Industrial Ltd
License Photo:
Gửi email cho nhà cung cấp này