Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 Other Exportation of household clean & personal care products 2017-03-01 ~ 2020-02-29 Đã xác minh
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
Other Other Intertek MR. STRONG Hand Sanitizer 2015-10-30 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
Other Other Intertek Petroleum Jelly 2016-03-16 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
Other Other Intertek Coffee machine descaling tablets 2017-03-01 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
CE CE ECM Pants Diaper M, L, XL, XXL 2016-01-02 ~ 2021-01-03 Đã xác minh
Other Other Intertek Coffee cleaning tablets 2018-05-28 ~ 2018-12-31 Đã xác minh
TUV mark TUV mark TUV Rheinland Dishwasher tablet, Denture cleaning tablet, Laundry detergent sheet 2016-08-05 ~ 2017-08-08 Đã xác minh
CE CE ECM Hand Sanitizer 60ml, 30ml, 100ml, 240ml, 300ml, 500ml, 1L, 2L, 4.5L 2020-03-24 ~ 2025-03-31 Đã xác minh
Bằng sáng chế
Hình ảnh Bằng sáng chế số Tên bằng sáng chế  Loại bằng sáng chế Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
Rabbit Toilet Cleaner ZL 2019 3 0162791.1 Rabbit Toilet Cleaner APPEARANCE_DESIGN 2019-09-02 ~
Urinal Deodorant Screen ZL 2018 3 0676711.X Urinal Deodorant Screen APPEARANCE_DESIGN 2019-05-02 ~
Urinal Deodorant Screen ZL 2018 3 0676501.0 Urinal Deodorant Screen APPEARANCE_DESIGN 2019-05-02 ~
Urinal Deodorant Screen ZL 2018 3 0676498.2 Urinal Deodorant Screen APPEARANCE_DESIGN 2019-05-02 ~
Urinal Deodorant Screen ZL 2018 3 0676502.5 Urinal Deodorant Screen APPEARANCE_DESIGN 2019-05-02 ~
Urinal Deodorant Screen ZL 2018 3 0676594.7 Urinal Deodorant Screen APPEARANCE_DESIGN 2019-05-02 ~
Urinal Deodorant Screen ZL 2018 3 0676197.X Urinal Deodorant Screen APPEARANCE_DESIGN 2019-05-06 ~
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
MR.STRONG 13078181 MR.STRONG Home & Garden>>Household Cleaning Tools & Accessories>>Household Chemicals>>Detergent 2015-01-06 ~ 2025-01-06 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này