Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

Thiết bị kiểm tra và Cơ sở

Đã xác minh Tên máy Thương hiệu & Mẫu mã Số lượng
Tensile Strength Tester PN-TT300 1
Softness Tester PN-RT1000 1
Crush Tester PN-CT300B 1
Bursting Strength Tester PN-BSM600 1
Vertical Heating Pressure Steam Sterilizer LDZH-100KBS 1
Biochemical Incubator SPX-60BSH-II 2
Gửi email cho nhà cung cấp này